Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Inrelationship with myself


Biểu tượng cảm xúc smile
1. Dating 
Mới gặp, thích nhau, hẹn hò đồ, hẹn hò kiểu yêu đương á nha. Nhưng khi nói dating tức là một đứa có quyền date với nhiều đứa khác nhau. Giai đoạn chọn lựa và tìm hiểu.
=> FB gọi là trong mối quan hệ mở.
2. Boyfriend/Girlfriend 
Tỏ tình đồ, mạnh hơn dating một tẹo. Hai đứa yêu nhau y như bọn ở mình hay yêu nhau đồ. Ôm, hôn, sex đủ cả Biểu tượng cảm xúc smile tùy từng người và từng mối quan hệ. Không sống chung.
3. Partner
Sau khi Dating rồi, BF/GF rồi, thấy hạp hạp thì tiến tới góp gạo thổi cơm chung đồ, sống chung. Không cam kết về pháp luật!
Từ số 2 trở đi là tính sở hữu bắt đầu gia tăng, tùy mối quan hệ, tùy người nhưng nếu có người khác thì đã bắt đầu gọi là sự phản bội/lừa dối được rồi.
Thậm chí sống với nhau đến khi có con... nói chung đến khi hai người muốn cưới ... hoặc chia tay Biểu tượng cảm xúc smile
4. Lover
Yêu nhau sâu sắc người ta mới nói zị! Có thể số 2 đã thành lover rồi, có thể số 3, hoặc sau nữa. Vì khi nói Lover thấy nó thiêng liêng, trân trọng, sâu sắc và chân tình hơn!
Không phải kiểu "người yêu" như mình, anh có vài cô người yêu @@
5. Serial Date 
Kiểu có các mối quan hệ ngắn, sống hơi tự do buông thả, kiểu này cũng không được ưa chuộng ở phương Tây đâu, đừng có mà lầm. Kiểu như Date với nhiều người khác nhau, hoặc date với bất kì ai nhưng mà không có lâu. 

=> Trong mối quan hệ phức tạp
Ps: Không biết có hoàn toàn chính xác không, theo mình biết là vậy. Nhiều bé nhỏ cứ trong mối quan hệ phức tạp mà mình thấy lo ngại =.= 


Kiểu thực ra em ấy đang ở giai đoạn Dating với ai đó, không rõ ràng, mối quan hệ hơn bạn bè thua yêu đương nhưng lại nhập nhằng nên để vậy, he he. Mà hiểu theo cái này thì là em đang chập choạng nhiều mẻ đó nhaaaa! 
Em bé!